Vilken känsla känner du just nu?

Alla av oss är väldigt olika varandra och vi har alla olika slags liv också. Vi har alla bra dagar och dåliga dagar. Det finns så många olika känslor vi alla känner varje dag, från lycka till sorg. Om du inte vet vilken känsla du känner just nu, ta det här frågesporten för att ta reda på det.

Vilken känsla känner du just nu?

Vi är alla väldigt olika i allt vi gör. Vi har alla olika slags liv och vi känner alla typer av känslor också. Känslor är något som uppstår i oss på grund av vissa situationer eller när vi tänker på något. Vi har alla känt många känslor från lycka till sorg. Men vad känner du just nu?

Få veta vad du känner just nu?

Det finns så många känslor som vi alla kan känna dagligen. Men om du önskar vilken känsla du känner just nu, ta det här frågesporten för att ta reda på det eftersom det här frågesporten är väldigt roligt och du kommer att få veta om du är glad eller ledsen.


Lycklig

Du känner känslan av lycka.Ledsen

Du känner en känsla av sorg.Ilska

Du känner ilska.Lugna

Du känner känslan av lugn.