Vilken typ av vapen är du?

Det finns en sida hos alla som de inte känner igen förrän något livsförändrande händer. Vapen är för det mesta destruktiva men de förvaras också för säkerhets skull. Om du var ett vapen, vilken sort skulle du vara? Gör det här frågesporten och ta reda på vilken typ av vapen du är!

Vilken typ av vapen är du?

Det finns många vapensystem som använts historiskt och många nya typer av vapen har upptäckts. Du måste veta att med tiden har vapnen blivit mer avancerade och även destruktiva. Från svärd till vapen, det har varit en hel resa. Om du skulle vara ett vapen, vilken sort skulle du ha varit? Ett vintagesvärd eller något annat? Gör det här frågesporten och ta reda på vilket vapen du är!


Ett svärdEn dolkEtt armborstEtt skjutvapenEn granat