Ortaçağ Avrupasında Hangi Mesleğiniz Olurdu?

Orta Çağ'a nasıl uyum sağlardınız? Ortaçağda sayısız önemli işten hangisine sahip olurdunuz? Bu testi yapın ve Orta Çağ Avrupa'sında hangi işi yapmak isterdiniz öğrenin!

Ortaçağ Avrupasında Hangi Mesleğiniz Olurdu?

Orta Çağ, Avrupa tarihinde çok önemli bir zamandı. Orta Çağ'daki işler, günümüzünkinden önemli ölçüde farklıydı, ancak bunlar birbiriyle ilişkiliydi. Demirciler, taş ustaları, zırhçılar, değirmenciler, marangozlar, âşıklar, dokumacılar, şarapçılar, çiftçiler, bekçiler, kunduracılar, çatıcılar, vergi tahsildarları ve tekerlek ustaları zaman boyunca yaygın mesleklerdi. O zamanlar var olsaydın ne yapıyor olurdun? Bu testi yapın ve Orta Çağ Avrupa'sında hangi işi yapmak isterdiniz öğrenin!


Fırıncıbir şarap üreticisidokumacıbir duvarcı