Bạn được cai trị bởi trái tim hay cái đầu của bạn?

Mọi người đều đã từng ở trong một số tình huống mà họ phải suy nghĩ từ đầu hoặc sử dụng trái tim của mình để đưa ra quyết định. Bạn có muốn biết liệu bạn có được cai trị bởi trái tim hay cái đầu của bạn hay không, sau đó làm bài trắc nghiệm này để nhận được câu trả lời của bạn?

Ai cai trị tôi bằng cái đầu hay trái tim của tôi?

Bạn có ở đây để biết nếu bạn được cai trị bằng trái tim hay cái đầu thì bạn đã đến đúng nơi. Bạn cũng bối rối khi đưa ra quyết định đó là bởi vì trái tim của bạn đang nói với bạn điều gì đó và đầu của bạn đang bảo bạn làm điều gì đó khác. Và sau đó chúng ta muốn quyết định mà chúng ta đã đưa ra hoặc chúng ta nghe thấy trái tim hoặc cái đầu.

Tôi được cai trị bởi cái đầu hay trái tim của tôi?

Bài kiểm tra này được thực hiện đặc biệt cho mục đích này để cung cấp cho bạn câu trả lời về việc bạn bị cai trị bởi trái tim hay cái đầu của bạn. Cái đầu của chúng ta thực tế và khắc nghiệt hơn nơi trái tim chúng ta mềm mại và dễ xúc động. Vì vậy, đó là quyết định cứng hoặc quyết định mềm. Và để biết bạn đang cai trị cái nào bằng cách làm bài kiểm tra này.


Cái đầu

Bạn suy nghĩ bằng cái đầu của mình, bạn thực tế hơn và có những quyết định suy nghĩ táo bạo.Tình thương

Bạn nghĩ từ trái tim. Bạn nhạy cảm và mềm yếu hơn nhưng bạn cũng có một trái tim nhân hậu và rộng lớn.