Bạn là loại vũ khí nào?

Có một khía cạnh của tất cả mọi người mà họ không nhận ra cho đến khi một điều gì đó thay đổi cuộc sống xảy ra. Các loại vũ khí hầu hết đều có tính hủy diệt nhưng chúng cũng được giữ để an toàn. Nếu bạn là một loại vũ khí, bạn sẽ là loại vũ khí nào? Làm bài kiểm tra này và tìm ra bạn là loại vũ khí nào!

Bạn là loại vũ khí nào?

Có rất nhiều hệ thống vũ khí đã được sử dụng trong lịch sử và rất nhiều loại vũ khí mới đã được phát hiện. Bạn phải biết rằng theo thời gian, vũ khí đã trở nên tiên tiến hơn và cũng có tính hủy diệt. Từ kiếm đến súng, đó là một cuộc hành trình. Nếu bạn là một vũ khí, bạn sẽ là loại vũ khí nào? Một thanh kiếm cổ điển hay thứ gì khác? Làm bài kiểm tra này và tìm ra bạn là vũ khí nào!


Một thanh kiếmMột con dao gămMột cái nỏMột khẩu súngMột quả lựu đạn