Bạn là người Texas như thế nào?

Bạn là người Texas bao nhiêu sẽ được xác định bởi kiến thức của bạn về nơi này. Vì vậy, bạn đã sẵn sàng để trả lời các câu hỏi kiểm tra được sắp xếp trong một bài kiểm tra để chứng minh điều đó?


Bạn là một Freakin 'Texan toàn bộ

Ôi! bạn biết rất nhiều về nơi bạn sinh ra! Kiến thức của bạn về Texas là đúng đắn và đây là nơi bạn sinh ra!Rất tiếc, bạn không phải là người Texas!

Ừm, Bạn gần như không được gọi là người Texas! Bạn cần biết thêm nhiều điều về địa điểm và con người! Bạn có thể tiếp tục nếu bạn đến sống ở đó, có thể, vì bạn biết nó đẹp như thế nào của một đất nước!Bạn sắp trở thành một người Texas

Lựa chọn của bạn thực sự hướng bạn đến Texas nhưng nếu chúng tôi nói rằng bạn thực sự biết về nơi này và đã hoặc đã từng sống ở đó, thì đó không phải là trường hợp. Bạn chắc hẳn đã nghe về đất nước bởi những người bản xứ và bị thu hút bởi nó!